1doel.nl
Duurzaam adverteren
Onze club verduurzamen


Voorwaarden

Lees hieronder de voorwaarden van deze actie. Heb je nog vragen hierover? Stel ze gerust!

Doel

 • Deze actie is bedoeld om geld in te zamelen voor het verduurzamen van de deelnemende clubs. De clubs gaan hierbij op zoek naar 11 adverteerders (Duurzaam Elftal) voor hun Green Boarding, ten behoeve van het verduurzamingsbudget van de club.

Bij het aanmelding gaat een adverteerder akkoord met de volgende voorwaarden:

Aanmelden

 • Adverteerders kunnen zich uitsluitend aanmelden via de actiepagina van de betreffende club op www.1doel.nl
 • Nadat een adverteerder zich heeft aangemeld ontvangt deze via e-mail met instructies om de aanmelding af te ronden, waaronder een advertentie opdracht. Nadat deze is ondertekend gaat de overeenkomst naar Fingerz B.V., die namens de club de Green Boarding exploiteert. Zij zullen vervolgens contact opnemen met de adverteerder over de advertentie.
 • De overeenkomst, die wordt ondertekend door de adverteerder, wordt gesloten tussen de adverteerder en Fingerz B.V.. FIngerz B.V. verzorgt het het hele advertentietraject, waaronder de plaatsing van de advertentie, de communicatie en het beantwoorden van vragen, aanleverspecificaties en meer.
 • Na ondertekening gaat de adverteerder een betalingsverplichting met Fingerz B.V. aan. Fingerz B.V. zal hiertoe een factuur aan adverteerder sturen.
 • 1Doel.nl verzorgt alleen de actie om adverteerders te werven en ondersteunt hierbij de deelnemende clubs. 1Doel.nl is niet verantwoordelijk voor het advertentietraject, vervolgstappen daarin en de overeenkomst tussen adverteerder en Fingerz B.V..

Advertentie

 • De advertenties worden voor de club opgemaakt en beheerd door Fingerz B.V., die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de Green Boarding. Zo heeft de club hier geen werk van.
 • Adverteerders leveren hun logo en/of ander beeldmateriaal (in overleg) aan bij Fingerz B.V., die vervolgens de advertenties opmaakt, zodat deze getoond kunnen worden op de Green Boarding bij de club.
 • De club is verantwoordelijk voor het aan- en uitzetten van de Green Boarding, zodat de advertenties getoond kunnen worden volgens afspraak.
 • Indien gewenst kan de adverteerder 4x per jaar kosteloos de advertentie wijzigen, zodat deze altijd actueel is.

Green boarding

 • De Green Boarding is een multifunctioneel reclamebord die kosteloos én zonder financieel risico aan de club ter beschikking wordt gesteld door Softs B.V.
 • Behalve LED-boarding voor de advertenties bevat de Green Boarding ook zonnepanelen en luchtzuivering. Zo draagt de boarding behalve aan het verduurzamingsbudget uit de advertenties ook direct bij aan het verduurzamen van de club.

Verduurzamingsbudget

 • De opbrengsten uit de advertenties komen volgens afspraak tussen de club en Softs B.V. in het verduurzamingsbudget van de club, ten behoeve van het verduurzamen van de club en/of het sportcomplex.
 • De club is zelf verantwoordelijk voor het besteden van dit budget aan duurzame maatregelen, in overleg met Softs B.V.
 • Volgens afspraak met de club heeft Softs B.V. inzage in het verbruik van de club, zodat Softs B.V. de adverteerders kan informeren over de impact van de advertenties.

CO2-certificaten

 • Adverteerders die een overeenkomst aangaan voor 5 jaar of langer krijgen hiervoor CO2-certficicaten terug, als onderdeel van de afspraken met Fingerz B.V. Zo helpen zij niet alleen om de club te verduurzamen, maar brengen ze ook de eigen CO2 footprint terug.
 • Fingerz B.V. is verantwoordelijk voor het uitgeven van de CO2-certificaten.

1Doel

 • 1doel.nl is een initiatief van Clubplan Nederland, in samenwerking met de betreffende clubs, Softs B.V. en Fingerz B.V., om clubs versneld te verduurzamen.
 • Met deze actie ondersteunt Clubplan Nederland de betreffende clubs om adverteerders te vinden voor hun Duurzaam Elftal.
 • Voor vragen over de advertentie (na akkoord opdracht) of de Green Boarding kunt u terecht bij de club, Softs B.V. en/of Fingerz B.V.

Samen voor 1 doel – helpt u mee?